Informatie voor de werkgever

Op deze website vindt u alle informatie over mijn missie, visie, specialisaties en aanbod. Op deze pagina vertel ik in het kort wat specifiek voor u als (mogelijk betalende) werkgever interessant is om te weten.

Stel dat een van uw professionals of managers een coachtraject krijgt aangeboden, dan is de werkwijze doorgaans als volgt:

- coachcliënt en ik voeren een intakegesprek waarin de context en de coachdoelen helder worden geformuleerd in een coachovereenkomst. Voorbeeld van een coachovereenkomst kunt u hier downloaden.

- met dit concrete conceptplan voeren we - wanneer wenselijk voor alle partijen - een driegesprek met u als leidinggevende erbij, meestal op de locatie van u en coachée. Op deze wijze komt er zeer waardevolle informatie beschikbaar voor mij als coach die de voortvarendheid en effectiviteit van het coachtraject ten goede komt. Met uw input wordt de coachvraag van cliënt in een grotere context geplaatst en kunnen we aan de hand van specifieke situaties precies de vinger leggen op waar de schoen wringt. Tevens bespreken we het benodigde aantal sessies, de doorlooptijd en de wijze waarop u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelstappen van uw werknemer. De coachovereenkomst wordt aangevuld met de aanvullende inzichten en doelen en wordt door de drie partijen ondertekend.

- op basis van het bepaalde aantal sessies stel ik een offerte op en handelen we het zakelijke deel af

- coach en cliënt gaan aan de slag met de sessies

- op het einde van het coachtraject vindt er - wanneer wenselijk - een afsluitend gesprek plaats, meestal met u als leidinggevende erbij, om aan de hand van de gestelde doelen te evalueren wat het resultaat is van de sessies. Soms kiezen we ervoor om al halverwege te evalueren als dat vruchtbaarder is.

Mocht u interesse hebben om kennis met mij te maken, neemt u dan gerust contact op. Ik kom graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek om te vertellen op welke wijze ik uw medewerkers naar een hoger plan weet te coachen wat ook voor de organisatie en het team zijm vruchten afwerpt.

 

Ervaring van een opdrachtgever

"In voorgaande jaren heb ik, als MT-lid en manager van kunstprofessionals, Ingrid een vijftal keer gevraagd om een medewerker te coachen.  Ik heb deze professionals - met hun dubbelrol als leidinggevende en kunstdocent - met het grootste vertrouwen aan haar begeleiding overgeleverd en in alle gevallen bleek dat vertrouwen helemaal terecht. Medewerkers die worstelden met de uitvoering van hun functie hebben op een diep en wezenlijk niveau inzicht gekregen in zichzelf en hun situatie. Daarbij zijn zij zodanig door Ingrid gecoacht dat ze in staat en bereid waren om keuzes te maken die leidden tot duurzame veranderingen. Variërend van een andere houding in het werk, effectiever functioneren tot een koerswijziging of het nemen van ontslag. Tijdens de driegesprekken heeft Ingrid zich altijd onafhankelijk opgesteld en open en respectvol gecommuniceerd over de vorderingen en de resultaten. Toen ik door omstandigheden in een burn-out terecht kwam heb ik me opnieuw tot Ingrid gewend. Haar begeleiding heeft in hoge mate bijgedragen aan mijn herstel. Ik vind haar sensitiviteit voor wat waar en echt is bewonderenswaardig. Steeds opnieuw weet ze me feilloos de weg naar de zere plek te wijzen, of naar de diepste waarheid. Voorlopig ben ik nog niet uitgeleerd bij Ingrid. Ik volg nu nog steeds met veel enthousiasme 'Jaargroep de Verdieping’.  (juni 2015)

Saskia Ouwehand
Redacteur en correspondent bij sKBL (stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen)
Voorheen MT-lid en manager bij kunstencentrum Pier K, Haarlemmermeer

 

 
deel via