AGENDA

23 jun
Compassie in actie | inspiratiedag
 

Algemene voorwaarden

 

 

Hieronder staan de verschillende diensten beschreven met de bijbehorende betalings- en annuleringsvoorwaarden. Eentje daarvan zal van toepassing zijn op jou. En in de afsluiting lees je een handleiding wat samen te doen in geval van overmacht.

 

A. Individuele losse coachsessies 

TAV FACTURERING & BETALING

De coachsessies worden na afloop van de sessie gefactureerd met een betalingstermijn van twee weken.

TAV ANNULERING

Is de annulering binnen 48 uur voor aanvang van de coachsessie, dan betaal je 50% van de sessie, en binnen 24 uur 100%.

 

B. Individuele coachtrajecten

TAV FACTURERING & BETALING

Bij een vooraf bepaald aantal sessies met een coachplan op maat, vindt de facturering plaats voorafgaand aan de start van het traject, met een betalingstermijn van twee weken. Zodra de betaling binnen is, kunnen de voorbereidingen op het coachtraject met thuiswerkopdrachten en de sessies van start gaan.

TAV ANNULERING

Is de annulering van een coachsessie binnen 48 uur voor aanvang, dan ‘betaal’ je 50% en binnen 24 uur voor aanvang 100%. Aangezien de betaling al heeft plaatsgevonden, wordt het verrekend met het aantal coachuren dat nog openstaat in het traject.

 

C. Training op locatie

TAV FACTURERING & BETALING

Bij aanmelding ontvang je een mailbevestiging van jouw aanmelding. De facturering vindt plaats met een betalingstermijn van twee weken.

Komt de aanmelding last minute (= twee weken voor aanvang of korter) binnen, dan dient de betaling direct verricht te worden om een plaats te verzekeren.

TAV ANNULERING

Is de annulering binnen 6 weken voor aanvang van de training, dan betaal je 25% van de kosten. Binnen 4 weken 50%, binnen 2 weken 75%, en binnen 1 week 100%.

De plaats is overdraagbaar op iemand anders.

 

D. Training per zoom

TAV FACTURERING & BETALING

Bij aanmelding ontvang je een mailbevestiging van jouw aanmelding. De facturering vindt plaats met een betalingstermijn van twee weken.

Komt de aanmelding last minute (= twee weken voor aanvang of korter) binnen, dan dient de betaling direct verricht te worden om een plaats te verzekeren.

TAV ANNULERING

Is de annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training, dan betaal je 25% van de kosten, binnen 2 weken 50%, binnen 1 week 75% en binnen 48 uur 100%.

De plaats is overdraagbaar op iemand anders.


E. Training met een online leeromgeving vooraf

TAV FACTURERING & BETALING

Bij aanmelding ontvang je een mailbevestiging van jouw aanmelding. Zodra de betaling voldaan is, krijg je toegang tot de online leeromgeving en zijn de bestanden in te zien en te downloaden. Dan kan jouw voorbereiding op de training starten.

TAV ANNULERING

Mocht je na betaling besluiten om toch niet deel te nemen aan de training, is restitutie niet aan de orde. Alle trainingscontent is online immers al beschikbaar gesteld.


Wat doen we bij overmacht?

Bij een overmachtssituatie gaan we op basis van wederzijds respect, vertrouwen en compassie in gesprek over een elegante oplossing die voor beide partijen goed is. Een duurzame relatie gaat voor mij boven juridische zakelijkheid.

De ‘gouden regel’ uit het Handvest voor Compassie is hier geldend:

“Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.”

Ik verheug mij op een vruchtbare samenwerking.

 

Isphording Coaching & Training
Kamer van Koophandelnummer  
30137674
Maijweg 30, 5211 AB Den Bosch

 
deel via