image by WebDog

AGENDA

23 jun
Compassie in actie | inspiratiedag
 

De ontdekking

 

Opeens lag het er...

Al tientallen jaren ben ik gefascineerd door het hier-en-nu. Gelukkig neemt de kritische massa toe van mensen die ook deze interesse hebben, zeker na de opmars van mindfulness die spiriualiteit concrete handen en voeten heeft gegeven.

Maar...

Wat gebeurt er nou eigenlijk precies in het hier-en-nu?

Hoe kan je dat 'pakken'?

Waaraan kan je afmeten of je in het huidige moment bent?

Zitten er verschillende kwaliteiten en kenmerken in het hier-en-nu?

En kunnen we daar een natuurlijke ordening in ontdekken?

Kunnen we leren ons onszelf beter aan te sturen als we weten waaruit het hier-en-nu is opgebouwd?

Zonder dat ik ernaar op zoek was, viel mij in november 2017 een model in, een soort van download. Ik zat op de bank en dacht naar over wat ik doe in mijn coachsessies. Dat was naar aanleiding van een business cursus die ik volgde. Even back to basic. Ik pakte een stapel geeltjes en een pen. En begon op ieder geeltje een woord te schrijven. Vervolgens volgde ik de ingeving om een lemniscaat te tekenen en acht geeltjes erin te leggen.

De Flow Lemniscaat was geboren

waarin een achttal hier-en-nu-'krachten' een natuurlijke plek hadden gevonden.

De afgelopen 3,5 jaar heb ik deze methodiek verder ontwikkeld. Alles wat ik ooit geleerd heb aan spirituele stromingen, methodieken, religies en visies zijn hierin ondergebracht, op een manier dat alles compatible werd. De veelheid aan alles wat ik ooit geleerd had kwam ineens in verband met elkaar. Er ontstond een samenhang, zodanig dat alles elkaar ging bekrachtigen. Wat voorheen nog tegenstrijdig of onverenigbaar leek, bleek verenigbaar. 

 
deel via