image by WebDog

AGENDA

23 jun
Compassie in actie | inspiratiedag
 

WHY | HOW | WHAT | WHO

 

WHY

Ik geloof dat ieder mens vanuit liefde wil leven en geven. Soms vergeten we het echter, of zijn we de verbinding ermee kwijt.

En iedereen heeft zijn eigen unieke liefdestaal en liefdestaak, oftwel purpose of missie in het leven.

Het is dan ook mijn verlangen dat mensen doen wat ze ten diepste willen doen. Daarmee geven ze vreugdevol betekenis aan hun leven én zijn ze van betekenis voor de ander. Leven en werken is dan geen opgave meer, het vindt plaats vanuit overgave en flow. Want als jij het beste van jezelf vanuit je hart geeft, ontstaat de verbinding met de medemens vanzelf en is er minder gedoe in relaties. En zo maken we de wereld een mooie plek om te zijn en te leven, in harmonie met elkaar, met de dieren en met de aarde.

 

HOW

Met mijn presentie en expertise schep ik graag de juiste voorwaarden waardoor je weer dicht bij jezelf komt. Vanuit die rust en ruimte vind je antwoord op jouw loopbaan- en levensvraag waardoor keuzes zich als vanzelf ontvouwen. Met medesupport van mijn vertrouwen in jouw potentieel kom je vervolgens met liefde en bezieling in actie.

Waarden en kwaliteiten die hierin centraal staan:

1. Compassie

Jij staat als mens centraal, niet mijn methodiek. Dat vind ik belangrijk omdat ons kwaliteit van het contact grotendeels het welslagen van jouw ontwikkeldoel bepaalt. Met mijn zuivervoeldend vermogen bied ik een spiegel aan. In een veld van veiligheid en vertrouwen mag en kan alles waar zijn, en precies in dat compassieveld ontvouwen zich de meest waardevolle ervaringen en openbaringen.

2. Ruimte

Vertragen is een van de sleutels om in stille ruimte te komen en vanuit die ruimte komen er vanzelf heldere inzichten en antwoorden. In onze huidige maatschappij is er weinig ruimte om tot rust te komen, tot bezinning te komen, om echt te proeven hoe het van binnen is. Ik bied je deze ruimte. De paradox is dat juist door te vertragen er als vanzelf een kloppende, vernieuwde beweging op gang komt. 

3. Interbeing

Als mens staan we als vanzelf in contact met alles om ons heen: medemens, natuur en maatschappij via onze wederkerige bijdragen. Er is sprake van 'interbeing' zoals Thich Nhat Hahn dat noemt. Alles heeft invloed op elkaar. In die zin maakt het enorm veel uit hoe ieder mens zijn/haar leven leidt. Iedere dag, ieder moment. In mijn begeleiding is dit interbeing principe het uitgangspunt. 

De natuur belichaamt dit interbeing principe al vanzelfsprekend waardoor simpelweg vertoeven in de natuur al een contactherstellende en bewustzijnsvergrotende werking heeft. Daarom vindt een deel van mijn coaching en training in de natuur plaats. Het maakt de weg vrij voor een moeiteloze manier van leren en groeien.

4. Unieke creatiekracht

Zoals een eikeltje al een eikenboom in zich draagt en vanzelf groeit, zo geldt dat ook voor de mens. We worden met een blauwdruk geboren en dit unieke potentieel wil zich simpelweg ontvouwen. Dat kan voelen als een innerlijke roep om jezelf uit te drukken op een unieke manier. Door hier gehoor aan te geven, neem je je natuurlijke plek in. Ik help je om bij die calling te komen en jouw unieke gift aan de wereld (vorm) te geven. Helemaal passend waar jij nu bent. Geen haastige zevenmijlslaarsen en ook geen kabouterstapjes. Precies jouw natuurlijke tempo en maat. Met flow als gevolg.

5. Zelfleiderschap

Mijn begeleiding is erop gericht dat je jouw zelfsturend vermogen verder versterkt. Zodat je jezelf gedurende dag in alignment kan houden om vanuit vrijheid te handelen en interacteren. Zo kan de ingezette ontwikkeling op eigen kracht voortgezet worden en vindt er een duurzame verandering plaats.

 

WHAT

Via 1-op-1 ontmoetingen en via het geven van trainingen en retraites draag ik mijn steentje bij aan een wereld waarin liefde in actie de nieuwe norm is. Flow Waves vormt hiervoor het fundament. Op deze website vind je alles over mijn dienstverlening.

De rode draad in mijn aanbod is het goede nieuws dat we telkens weer een nieuw begin kunnen maken. 

Ieder moment, iedere dag, ieder seizoen/periode en ieder jaar.

Om elke keer weer opnieuw de natuurlijke flow van het leven te vinden. Hoe je daar komt en hoe je dat doet, daar begeleid ik je in. Via coaching en via trainingen en retraites.

 

WHO

Mensen die zich aangetrokken voelen tot mijn manier van werken zijn over het algemeen value- & purpose-driven en houden van bewustzijnsontwikkeling. Mediteren is een onderdeel van hun leven (of ze willen het leren of weer oppakken), ze doen aan yoga of hebben een mindfulnesstraing gevolgd. Denk aan coaches, trainers, therapeuten, ondernemers, conscious creators en professionals (management trainees tot seniors) in organisaties. 

Het liefst werk ik samen met ondernemende mensen en organisaties die graag willen bijdragen aan een duurzame en harmonieuze samenleving die goed is voor mens, dier en aarde.

 
deel via