Masterclass Moedig Mens

Durf te geven...!

Data volgen najaar.

Deze masterclass staat in het teken van onze moed mobiiseren. We doen dat aan de hand van het beeld van de Krijger.

De Krijger is een moedig mens. Hij durft te gaan waarvoor hij staat. Hij heeft een bezield en compassievol hart. Hij laat zich raken door het goede én de pijn in de wereld, en wil graag het beste van hemzelf geven. Daardoor levert hij zijn persoonlijke bijdrage aan het mooier, liefdevoller, vrediger maken van de leefwereld hier op aarde. In zijn interactie met de wereld ontstaat er een creatieve uitwisseling die tot synergie leidt.

Het startpunt van zijn handelen is de liefdevolle relatie met hemzelf en daarmee omarmt hij zijn unieke eigenheid. De Krijger realiseert zich ook dat het niet over hem gaat, hij is onderdeel van een groter geheel en instrument van iets groters. Hij staat in verbinding met de Bron en zijn intuitie, en laat zich door deze hogere kracht leiden. Alles wat op zijn pad komt, ziet hij als brandstof voor het ontvouwen van zijn potentieel en voor het scheppen van een vreugdevolle, vredige, groene samenleving. Hierin heeft ze een moedige, doch nederige houding als een 'humble warrior'. Hij start dan ook in zijn eigen leefwereld (relaties, gezin, werkplek, buurt, de bakker). Gewoon in het klein, onder zijn neus, in het hier en nu: de enige plek waar het Krijgerschap realistisch gestalte kan krijgen. Zo wordt hij held in zijn eigen verhaal, zoals Joseph Campbell de reis van de held heeft beschreven. Ondersteund door synchroniciteit breidt het rimpeleffect zich uit en steekt hij andere Krijgers (in de dop) aan om ook het mooiste van zichzelf te geven.

Locatie

Stiltegebied Bleijendijk, Vught

Geïnteresseerd?

Na de zomer volgt er meer informatie over data en prijzen.

 


 

 

 
deel via