AGENDA

28 aug
Master Your Morning Flow 1
 
11 sep
Master Your Morning Flow 2
 
25 sep
Master Your Morning Flow 1
 

Informatie voor de werkgever

 

Stel dat een van jouw professionals of managers een coachtraject krijgt aangeboden, dan is de werkwijze doorgaans als volgt:

1. coachcliënt en ik voeren een intakegesprek waarin de coachvraag, de context en de coachdoelen helder worden geformuleerd

2. met dit concrete conceptplan voeren we eventueel - uitsluitend wanneer wenselijk voor alle partijen - een driegesprek met de leidinggevende erbij. Op deze wijze komt er waardevolle informatie beschikbaar voor mij als coach die de voortvarendheid en effectiviteit van het coachtraject ten goede komt. Met input uit dit gesprek wordt de coachvraag van cliënt in een grotere context geplaatst en kunnen we aan de hand van specifieke situaties precies de vinger leggen op waar de schoen wringt. Tevens bespreken we het benodigde aantal sessies, de doorlooptijd en de wijze waarop je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelstappen van de werknemer. Ik stel een coachovereenkomst op met alle relevante informatie en deze wordt door de drie partijen ondertekend.

3. coach en cliënt gaan aan de slag met de sessies aan de hand van de coachovereenkomst

4. op het einde van het coachtraject vindt er een evaluatiesessie plaats. Al dan niet met de leidinggevende erbij. Soms kiezen we ervoor om al halverwege te evalueren als dat vruchtbaarder is.

Voor de coachee is volledige geheimhouding van de inhoud van de coachsessies gewaarborgd: ik werk vanuit de ethische codes van de NOBCO.

Mocht je interesse hebben om kennis te maken, neem dan gerust contact op. In een kennismakingsgesprek vertel ik graag op welke wijze ik mijn coachees naar een hoger plan coach en antwoord ik je vragen.

Ervaring van een opdrachtgever

"In voorgaande jaren heb ik, als MT-lid en manager van kunstprofessionals, Ingrid een vijftal keer gevraagd om een medewerker te coachen. Ik heb deze professionals - met hun dubbelrol als leidinggevende en kunstdocent - met het grootste vertrouwen aan haar begeleiding overgeleverd en in alle gevallen bleek dat vertrouwen helemaal terecht. Medewerkers die worstelden met de uitvoering van hun functie hebben op een diep en wezenlijk niveau inzicht gekregen in zichzelf en hun situatie. Daarbij zijn zij zodanig door Ingrid gecoacht dat ze in staat en bereid waren om keuzes te maken die leidden tot duurzame veranderingen. Variërend van een andere houding in het werk, effectiever functioneren tot een koerswijziging of het nemen van ontslag. Tijdens de driegesprekken heeft Ingrid zich altijd onafhankelijk opgesteld en open en respectvol gecommuniceerd over de vorderingen en de resultaten. Toen ik door omstandigheden in een burn-out terecht kwam heb ik me opnieuw tot Ingrid gewend. Haar begeleiding heeft in hoge mate bijgedragen aan mijn herstel. Ik vind haar sensitiviteit voor wat waar en echt is bewonderenswaardig. Steeds opnieuw weet ze me feilloos de weg naar de zere plek te wijzen, of naar de diepste waarheid."  

Voorheen MT-lid en manager bij kunstencentrum Pier K, Haarlemmermeer

 

 
deel via