Free your flow for the good

AGENDA

1 nov
Flow Waves | eendaagse training
 
13 nov
Master Your Morning Flow | eendaagse training
 
27 nov
Flow Waves | eendaagse training
 

Flow Waves

een nieuwe integrale aanpak in zelfleiderschap

De tekst hieronder is geschreven voor spirit professionals zoals coaches, trainers, therapeuten. Binnenkort komt er een praktische beschrijving die meer aansluit bij de dagelijkse beleving.

Flow Waves is een integrale en includerende visie en aanpak in zelfleiderschap, gebaseerd is op 20 jaar ervaring op persoonlijk en transpersoonlijk coachgebied. Transpersoonlijk wil zeggen dat psychologie en spiritualiteit samenkomen in een synthese, voorbij het ego. Flow Waves is geconcretiseerd in de Flow Lemniscaat, een soort van navigatiesysteem in het nu, waarin een achttal Flow Forces zijn opgenomen. Mindfulness vormt het fundament; met opmerkzaamheid valt en staat immers alles. Flow Waves spreekt je unieke én universele potentieel aan en brengt je geïnspireerd in beweging. 

De naam Flow Waves

De naam Flow Waves vindt haar inspiratie in de combinatie van beide woorden. Het woord Flow gaat over energie die van nature vrijelijk stroomt en ons moeiteloos doet leven. En het woord Waves gaat over het zgn Butterfly effect: een klein gebaar van jou kan een gigantische impact hebben op jouw omgeving. In positieve zin (Flow) of in negatieve zin (Low). Oftewel, het gaat over het 'interbeing' principe dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Als je de indrukwekkende film Babel (2006) van regisseur Alejandro González Iñárritu hebt gezien, ben je getuige geweest van de verstrekkende gevolgen van kleine, ogenschijnlijk onbeduidende acties. 

En Flow Wave is ook de naam van de basisoefening van deze visie waarin je via meditatie en visualisatie alle acht de Flow Forces doorloopt. Een Flow Wave kent oneindig veel thema's en toepassingen. 

Flow Waves for the Good

Hoewel dit 'interbeing' principe altijd aanwezig is geweest, laat de corona-crisis (en andere crisissen natuurlijk ook) ons recht in het gezicht zien hoe dit principe werkt. Met iedere actie ondersteunen we elkaar en de aarde of ondermijnen we elkaar en de aarde. We kunnen er niet meer omheen, steeds meer mensen gaan hun eigen verantwoordelijkheid voelen en nemen om zo duurzaam mogelijk te handelen. Om te trachten het tij nog te keren, zodat de generaties na ons nog op een goed leefbare planeet kunnen leven.

Niet alleen als consument, maar ook als gever in ons werk kunnen we het verschil maken. Zodra we in onze rollen als ondernemer, professional, directeur, leidinggevende etc onze unieke plek innemen in het grotere geheel die voorkomt uit onze purpose, dan knapt daar de hele maatschappij van op en komen we met elkaar in een natuurlijke balans. We vinden onze eigen niche. Dieren weten uit zichzelf al wat hun unieke plek is in het grotere geheel. Wij, mensen, hebben hier veel meer mee moeite mee, omdat we meer luisteren naar ons ego dan naar onze ziel. Hoeveel mensen worstelen niet met de vraag 'wat is de bedoeling? wat heb ik hier te doen? Hoe kan ik bijdragen? Ik geloof erin dat ieder mens vanuit zijn oorspronkelijke beginpunt kan (gaan) leven, en dat we op die manier de wereld weer in balans brengen. Met Flow Waves wil ik hieraan mijn bijdrage leveren in de vorm van mijn coaching en trainingen.

Ontstaan van Flow Waves

Al tientallen jaren ben ik gefascineerd door het hier-en-nu. Iedereen heeft het tegenwoordig over het hier-en-nu, zeker na de opmars van mindfulness die spiriualiteit concrete handen en voeten heeft gegeven. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies in het hier-en-nu? Hoe kan je dat 'pakken'? Waaraan kan je afmeten of je in het huidige moment bent? Zitten er verschillende kwaliteiten en kenmerken in het hier-en-nu? En kunnen we daar een natuurlijke ordening in ontdekken? Kunnen we leren ons onszelf beter aan te sturen als we weten waaruit het hier-en-nu is opgebouwd?

Zonder dat ik ernaar op zoek was, viel mij in november 2017 een model in, een soort van download. De Flow Lemniscaat was geboren, waarin een achttal hier-en-nu-'krachten' een natuurlijke plek hebben gevonden.  De afgelopen 3,5 jaar heb ik deze methodiek verder ontwikkeld en alles wat ik ooit geleerd heb aan spirituele stromingen, methodieken, religies en visies hierin kunnen onderbrengen, op een manier dat alles compatible werd. De veelheid aan alles wat ik ooit geleer had kwam ineens in verband waardoor het gevoel van ratjetoe en versnippering verdween.

De acht Flow Forces

In het kort volgen hier de acht Flow Forces die we allemaal van nature in ons hebben. Sommige Flow Forces kennen we goed, anderen minder goed. Soms is een bepaalde Flow Force volledig onbewust, of daarmee latent en onbenut. Wat natuurlijk zonde is. Misschien is een van de Flow Forces wel de missing link waar je naar op zoekt bent. De kunst is om ze alle acht te ontwikkelen, te cultiveren en elkaar te laten bekrachtigen.

Zilveren Flow Force
gaat over mindfulness. Opmerkzaam zijn van je gedachten, lichaamssensaties en emoties, waardoor je uit de identificatie stapt. En zodra we ze kunnen waarnemen, vergroot het onze keuzemogelijkheid. Doorgaan op de automatische piloot of kiezen voor een hoger bewustzijn vanuit de waarnemer. Zodra we kiezen om toe laten wat is, komen we vanzelf in de Groene Flow Force.

Groene Flow Force
gaat over heelheid, innerlijke balans, fysieke vitaliteit, uniciteit, authenticiteit, oorspronkelijkheid, zelfcompassie, balans tussen feminine en masculine, yin en yang. We voelen ons senang, in ons element, zoals we bedoeld zijn. Ontspannen en in vrede.  Als we hier bij blijven (en niet meteen in actie komen) en het laten uitdijen, dan dient de Gele Flow Force zich aan.

Gele Flow Force
gaat over stilte, ruimte, leegte, niet-weten. We kunnen helemaal zijn met was is, zonder iets te moeten doen of weten. Simpelweg rusten in zijn. Ons ego is hier opzij gestapt. Dit is een niet-persoonlijke Flow Force, in de zin dat het om een Zijnskwaliteit gaat die er gewoon is, als we onszelf er niet tussen zetten. Het is de drempel waar zich een nieuwe poort kan openen. Daardoor zijn we ontvankelijk voor een hogere macht, en als we ons daarvoor openstellen, dient de Gouden Flow Force zich aan.

Gouden Flow Force
gaat over inspiratie, innerlijke leiding, geroepen worden, purpose, intuïtie, hogere zelf, Uw wil geschiede. In de stilte kunnen we de stem van ons innerlijk kompas pas echt goed horen. Deze stem zal voor ieder vanuit een andere 'hoek' komen, afhankelijk van je levensfilosofie en vorm van spiritualiteit. Zo universeel hogere leiding als fenomeen is, zo uniek komt ie tot uitdrukking bij ieder mens. Alles is hier mogelijk, als het jou maar voedt in wat de 'bedoeling' is. Deze Flow Force includeert iedere spirituele stroming, religie, filosofie of athe Zodra we deze influistering laten indalen in ons lichaam komen we als expressiekanaal van de Bron tevoorschijn en dient de Oranje Flow Force zich aan.

Oranje Flow Force
gaat over zichtbaar worden, bezielde actie, jezelf geven met je talenten en kwaliteit, gaan staan voor je missie en visie, moed, kwetsbare kracht, je waarden belichamen, creatieve expressie, vrijgevigheid, compassie, en de juiste biotoop. Ingefluisterd door inspiratie weet je wat je te doen staat, en bij wie en waar je dit wilt doen. Zodra we onszelf hebben gegeven, gaat het om ons openstellen voor de omgeving en ons laten raken. Dan dient de Paarse Flow zich aan.

Paarse Flow Force
gaat over creatieve interactie, contact, co-creatie, stuurmanschap, manifesteren, energie-uitwisseling, communicatie, synergie, niet-doen, scheppen, synchroniciteit, serendipity, wederkerigheid, omgaan met verschillen. In het hoogste geval vindt de uitwisseling plaats vanuit flow, vanuit moeiteloosheid en ontstaat er als vanzelf iets nieuws. Zodra je in alles wat gebeurt ook uitzoomt, kom je in de Blauwe Flow Force.

Blauwe Flow Force
gaat over zicht, optiekverhoging, inzicht, wijsheid, reflecteren, verteren, helderheid, waarheid, uitzuiveren, betekenisgeving, visie. Alles wat we ervaren, wordt vanuit een diepteblik getransformeerd naar inzicht en wijsheid. Zodra je vervolgens onthecht en loslaat, dient de Witte Flow Force zich aan.

Witte Flow Force
gaat over universeel bewustzijn, de Bron, het Ene, nondualiteit, God, of hoe je het noemen wilt. Zodra we loslaten in, offeren aan, of opdragen aan het universum, lossen we op in universueel bewustzijn. Met nieuwe wijsheid
 worden we weer opnieuw geboren in het moment (toelaten wat is) en dient de Groene Flow Force zich weer aan. En zo gaat de Flow weer verder. Alle Flow Forces hebben uiteraard de Witte Flow Force als grondstof. Er is echter naast de absolute realiteit ook een relatieve realiteit die tegelijkertijd plaatsvindt.

Uiteraard heeft ieder model zijn beperkingen, de Flow Lemniscaat is een poging om de complexiteit van het Nu te vangen waardoor leven vanuit spirit en flow concrete handvaten krijgt en daardoor juist dichtbij komt. Een paradox dus.

 
deel via