KrijgerKracht

 

Op aanvraag bied ik Warrior Workshops aan.

Waar staat de Krijger voor?

De Krijger is een moedig mens. Hij durft te gaan waarvoor hij staat. Hij heeft een bezield en compassievol hart. Hij laat zich raken door het goede én de pijn in de wereld, en wil graag het beste van hemzelf geven. Daardoor levert hij zijn persoonlijke bijdrage aan het mooier, liefdevoller, vrediger maken van de leefwereld hier op aarde. In zijn interactie met de wereld ontstaat er een creatieve uitwisseling die tot synergie leidt.

Het startpunt van zijn handelen is de liefdevolle relatie met hemzelf en daarmee omarmt hij zijn unieke eigenheid. De Krijger realiseert zich ook dat het niet over hem gaat, hij is onderdeel van een groter geheel en instrument van iets groters. Hij staat in verbinding met de Bron en zijn intuitie, en laat zich door deze hogere kracht leiden. Alles wat op zijn pad komt, ziet hij als brandstof voor het ontvouwen van zijn potentieel en voor het scheppen van een vreugdevolle, vredige, groene samenleving. Hierin heeft ze een moedige, doch nederige houding als een 'humble warrior'. Hij start dan ook in zijn eigen leefwereld (relaties, gezin, werkplek, buurt, de bakker). Gewoon in het klein, onder zijn neus, in het hier en nu: de enige plek waar het Krijgerschap realistisch gestalte kan krijgen. Zo wordt hij held in zijn eigen verhaal, zoals Joseph Campbell de reis van de held heeft beschreven. Ondersteund door synchroniciteit breidt het rimpeleffect zich uit en steekt hij andere Krijgers (in de dop) aan om ook het mooiste van zichzelf te geven.

Visie

Als mens zijn we 'gemaakt' van levensenergie. Ieder moment kunnen we deze vrije, potentievolle levenskracht toelaten en tot manifestatie brengen. Op De weg van de Krijger zie ik een achtal 'Krachten' die in ons besloten liggen, geidentificeerd en aangeboord kunnen worden en manifestaties zijn van de Bron: Ieder mens heeft bepaalde voorkeurskrachten, zou je kunnen zeggen. Vermogens die makkelijker voorhanden zijn dan andere vermogens. In mijn visie roept de ene levenskracht de andere op. Ze steken elkaar als het ware aan en volgen elkaar op in een dynamische balans van verticale worteling en horizontale uitwisseling. Belangrijk dan ook om te weten welke Krachten voor jou het meest toegankelijk zijn en welk niet zo. Het is relevant om de verbinding met de Bron 'schoon' te houden en alle acht de Krijgerskrachten te ontwikkelen en te cultiveren, waardoor de levensenergie steeds soepeler door ons heen kan stromen en de evolutie (die van nature altijd naar een hogere orde beweegt) 'zichzelf kan doen' in plaats van dat we blokkades opwerpen waarmee we deze lifeforce dwarsbomen. Eenzijdige focus op slechts een paar van deze Krachten zie ik als een gemiste kans om volop tot bloei te kunnen komen. Het aanspreken van alle acht de Krachten vormt dan ook de basis van het leerweg van de Krijger. Deze visie is uitgewerkt in KrijgerKrAcht waarin de acht Krachten hun natuurlijk plaats hebben in de ontvouwing van de evolutie. Dit model is in ontwikkeling en zal in co-creatie met collega's, clienten en deelnemers steeds meer verfijnd worden.

Inspiratiebronnen

Deze visie en aanpak is geinspireerd op wijsheid uit verschillende wijsheidstradities uit oost en west:  Boeddhisme, Zijnsorientatie, Gabrielle Bernstein, Pamela Kribbe, Joseph Campbell, Joe Dispenza en Lynne McTaggart zijn verweven in deze training.

Blended learning

Deze leerweg bestaat uit een off line en online aanbod waarmee je op allerlei niveaus worden uitgedaagd met theorie, efeningen, meditaties, rituelen, beweging, creatieve opdrachten en experimenten in jouw leven. Naast het groepsaanbod, zijn er meditatie/-visualisatie/-zelfonderzoekoefeningen (op geluidsfiles) die thuis gedaan kunnen worden. 

Locatie

Stiltegebied Bleijendijk, Vught

Geïnteresseerd?

Je bent van harte welkom om contact op te nemen voor meer informatie of voor een informatiegesprek.
Via het contactformulier of bellen op 06 11384849. 

Wil je je aanmelden, dan kan dat op het aanmeldformulier.


 

 

 
deel via